To content (skip navigation)

Historia YSM

Historia YSM

Firma YAMAHA to coś więcej niż produkcja i sprzedaż instrumentów muzycznych. Od roku 1954 w Japonii, a od 1994 także w Polsce, rozwijana i udoskonalana jest sieć placówek pod nazwą YAMAHA Szkoła Muzyczna (YSM). YAMAHA Szkoła Muzyczna, to nowoczesne programy edukacji muzycznej oparte o zasadę: "Nie ma ludzi niemuzykalnych. Są tylko nieodkryte talenty".

Do dnia dzisiejszego, na terenie całego świata, liczba uczniów w systemie Szkół Muzycznych YAMAHA sięga miliona. Do ich dyspozycji pozostaje 6 000 placówek oraz około 20 000 nauczycieli, a mury Szkół Muzycznych YAMAHA opuściło już ponad 5 milionów uczniów. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie.

 

Historia Szkół Muzycznych Yamaha na świecie:

Początek Szkół Muzycznych Yamaha na świecie datuje się na 1954 rok. Właśnie wtedy w Tokio rozpoczęto uczyć muzyki niespotykaną dotąd metodą. Bardzo wysoki  poziom zajęć oraz bardzo dobre  efekty nauczania sprawiły, że w coraz szybszym tempie powstawać zaczęły następne placówki, najpierw  w Japonii, a później na całym świecie. W 1966 powstała Yamaha Music Foundation zajmująca się m. in. szkoleniem nauczycieli pracujących w Szkołach Yamaha oraz pełniąca nadzór nad całym systemem nauczania w szkołach. Szkoły Muzyczne Yamaha cieszą się ogromną popularnością.  W szkołach Yamaha uczy się ponad 1 milion uczniów.

 

Historia Szkół Muzycznych Yamaha w Polsce:

Idea nauczania muzyki systemem Yamaha dotarła do Polski już w 1992 roku, ale dopiero po dwóch latach, w 1994 r. powstały w Polsce pierwsze dwie Szkoły Muzyczne YAMAHA. Zapoczątkowały one powstanie sieci, która w chwili obecnej liczy prawie 120 szkół w których kształci się przeszło 7000 uczniów. Ciągłe kształcenie i doskonalenie kadry, najwyższy poziom materiałów dydaktycznych oraz sale lekcyjne wyposażone w najnowsze instrumenty to najważniejsze zadanie Szkół Muzycznych Yamaha gwarantujące sukcesy w nauczaniu.