To content (skip navigation)

Ciekawostki

Ciekawostki Muzyczne

Szkoły Muzyczne YAMAHA dysponują wszystkimi potrzebnymi programami i dobrze wykształconymi nauczycielami, aby umuzykalniać dzieci od 4. miesiąca życia. "Bezszwowo" połączone programy, dostosowane odpowiednio do wieku dzieci, a także specjalne metody i sposoby nauczania, umożliwiają każdorazowo optymalne wykorzystanie otwartego "rozwojowego okna czasowego". Młodzież i dorośli mogą na najprzeróżniejszych instrumentach urzeczywistniać swoje muzyczne marzenia we wszystkich muzycznych stylach - od baroku do rocka.


Muzyka i muzykowanie wspierają społeczne zachowanie.

Dzieci i młodzież zajmujący się muzyką wykazują wyraźnie bardziej harmonijne społeczne zachowanie niż ci, którzy nie muzykują. Związek pomiędzy muzyką klasyczną a zmniejszaniem agresji jest dowiedziony. W Newcastle stwierdzono drastyczny spadek wandalizmu w publicznych środkach transportu od kiedy na dworcach grana jest muzyka klasyczna. Roczny bilans strat został pomniejszony o ponad 700 000 €.


Muzyka i muzykowanie wspierają rozwój inteligencji.

W Berlinie, w trwającym przez sześć lat studium nad szkołami podstawowymi okazało się, że u uczniów po 4 latach szkoły i regularnej grze na instrumencie doszło do wyraźnego wzrostu współczynnika IQ. Również dzieci zaniedbane społecznie i słabiej wspierane w rozwoju duchowym czerpały korzyści z rozszerzonego wychowania muzycznego.


Muzyka i muzykowanie wspierają wydajność mózgu.

Nowe badania nad mózgiem dostarczają nam neurobiologicznych i neurofizjologicznych odkryć. Słuchanie muzyki i jej tworzenie wspiera połączenie między obiema półkulami oraz ich aktywność. Każdy fragment muzyczny składa się z melodii i rytmu. Wiemy dzisiaj, że przetwarzanie melodii odbywa się w większości w prawej półkuli mózgowej, zaś przetwarzanie rytmu w większości w lewej. Przy muzykowaniu, są więc aktywowane w równym stopniu obie półkule, co prowadzi do optymalnej równowagi pomiędzy nimi. Wyniki badań przeprowadzonych wśród muzyków potwierdzają, że dysponują oni lepszymi połączeniami pomiędzy obiema półkulami i jest to skutkiem długoletniej muzycznej aktywności.


Muzyka i muzykowanie wspierają całościowy rozwój, jak żadne inne działania.

Gra na instrumencie jest jedną z najbardziej kompleksowych ludzkich czynności. Już przy najprostszych fragmentach są absorbowane zdolności intelektu (pojmowanie), ogólnej i precyzyjnej motoryki (chwytanie), emocji (wzruszanie) i zmysłów. Koordynacja rąk i palców na strunach lub klawiszach wymaga wyraźnej, precyzyjnej motoryki i wyobraźni przestrzennej. Granie z nut wymaga szybkiego i jednoczesnego przerabiania informacji w ekstremalnej ilości i zawartości (nuty, tempo, natężenie dźwięku, konfiguracja muzyczna itd.) Abstrakcyjne i kompleksowe myślenie są aktywizowane również przy słuchaniu granego właśnie utworu. Przy żadnej innej czynności - jak przy muzykowaniu - dziecko nie musi podejmować jednocześnie aż tylu decyzji i realizować ich stale przez dłuższy czas.


Muzyka i muzykowanie wyraźnie zapobiega słabej koncentracji dzieci.

Niektórzy badacze muzyki twierdzą, że muzykowanie pobudza i rozwija również zdolność zarządzania i wspomaga szczególnie mile widziane przez gospodarkę i przedsiębiorstwa umiejętności dostosowania się do sytuacji, które wyrażają się w graniu zespołowym, emocjonalnej stabilizacji, sumienności w graniu i kreatywności przy interpretacji jakiegoś dzieła muzycznego.

Obserwacje: pomiędzy menadżerami i muzykami jest zadziwiająco dużo paraleli. Wielu top menadżerów gra na instrumencie muzycznym.


Muzykowanie jest królewską drogą...

... takiego wychowania, które ma na celu rozlegle wykształconą osobowość. Wychowanie muzyczne daje dzieciom przede wszystkim szansę radosnego przeżywania muzyki wszystkimi zmysłami i przy pomocy możliwości samo realizowania się w śpiewie, tańcu, grze na instrumencie, w improwizacji (także grupowej), w wymyślaniu historii dźwiękowych, inscenizacji, medytacji, w grach interakcyjnych i komunikacyjnych. Zgłębia także wiele innych dziedzin nauki, czym wspomaga rozwój ich muzycznych talentów i zdolności.